Sąlygos ir taisyklės

Sąlygos ir taisyklės

Kelionių organizatoriaus prievoles užtikrina: ADB “Gjensidige”
Juridinio asmens kodas: 110057869
Adresas: Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius
Tel. Nr. 1626, El. p. info@gjensidige.lt
pagal Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą Nr. GJELT 3906549, galiojantį iki 2024-04-30 23:59 val.